Нешлис

Нешла уркIила далай
Гьанбиркур муэрлизиб,
ДурхIнас дучIан мяштIти гъай
ХIедургисра жузлизир.

Нешла уркIиларти дард
Ца Аллагьли далулри.
ГьанкIличирра черти гард
ДурхIнали хъумкартулри.

Нешла цIакьти Дигайла
Гьими-кьяркь кIантIидиру
Умъути,духу гъайли
УркIи ряхIяткабиру.

Нешла хIяна чурмира
КIапIдарили кIанали
Тяп гъезван дарданира
ДигIяндарри уркIили.

Нешла кIантIи кьяшлиур-
Алжунтала анхъурби.
Не мякьлар риъни - биур,
Арадирар дяхъурби.


Рецензии
Дебали г1ях1си назму саби, Раисат. Х1ела ца г1ях1си пагьму леб, машаалла.
Ратаб арали х1ела неш.
Дила г1япабаркь аба дебали поэзия дигуси адам рирусири. Алжанна агьлу раркьаб сарину.
Баркалла, рузи.

Аминат Абдурашидова   17.10.2014 23:11     Заявить о нарушении
Баркала. Хакасия баркалла

Раисат Арсланбекова   17.10.2014 23:12   Заявить о нарушении
Хотела написать ,халаси баркала, опечатка

Раисат Арсланбекова   17.10.2014 23:14   Заявить о нарушении
Я так и поняла.)

Аминат Абдурашидова   17.10.2014 23:14   Заявить о нарушении