Нохчийн маттахь стихаш - 2

Лайн шарам бо 1аьно
Шо долалуш арахь!
Баьпкан царстар стоьла т1ехь
Цхьаммо-м  дитина.

Гуш ду вахна и сихвелла
Доьжна цуьрг а дитина.
Мох бу ловзуш кора чохь
Пенакехат  дат1ийна…

Баьсса гурах чу ло 1ена
Мацах кор хиллачохь.
Шен сагатлуш и лела
Я дохдала лаьа чохь?

Лаьттахула к1ур го текхаш
Шело елахь инзаре…
Не1 ю петканаш т1ехь чег1аш
Сатесна ша елларе…

Т1ехуле ю куьзга санна
Гуш стигалан сийна ах.
Г1орош делахь бепиган цуьрг
Ма беза бу цуьнан мах!


Рецензии