18,   .


                          ,
                          ,
                          ,
                          ̨ .
             
                          , , ,
                          ͨ,
                          , , ,
                          Ψ ܨ.

                          ,
                          ,
                          ,
                          ҅
                  
                          , ,
                          , , ,
                          , ,
                          ܨ ܅

                            ,
                          ,
                          ,
                          ̨ .   

                                        :


., . !!!

  23.07.2017 23:55    
+
,

22   24.07.2017 04:08  
+
297 , , - .
        22
                  .   .