Той думанга, кездесулерге, туган кунге, куттыктау

Уйлену той.
Осындай той ан салып отырганда
Журектерди сезимге толтырганда,
Бакыт ушин неге тос котермеске
Еки жастын бастары косылганда,

Бак тилеймин аткан тан батарында,
Оты жансын от басы ша;арында
Журиндерши ар кашан кос аккудай
Жаксылармен жайсаннын катарында


Узату той.
Кыз конганда кияга,
Ул конбайма ;яга,
Ата-Ананын орындалган,
Бакыты ишке сияма.

Ажырамасын колдарын
Биринди бирин колдагын
Аяк баскан жана омир,
Ашылсын бак жолдарын.

Кыз узату.
Узаттым кызым колымнан сени,
Бак кутсин алда жолыннан сени,
Улгили болшы улкеним менин.
Мактасын ел-журт соныннан сени.

Ашылсын багын алдагы кунде,
Сени ойлап кызым турармын тунде,
Баратын жерин бабынды тапсын.
Мунаймай кызым ойна тек кулде.

Косылган жарын бакытын болсын,
Журегин назик гулдерге толсын,
Арайлы тандар шуактап атып.
Конлине ботам куаныш консын.


Молдир 10-жас.
Кутты болсын он жасын,
Периштен ар кез колдасын.
Ата-ананнын ани бол,
Силасын барлык жолдасын.
Канатын сенин талмасын,
Конлинди кир шалмасын.
Арналмаган озине,
Алемде тилек калмасын.
Бакытты тап багалы,
Кызы бол елдін саналы.
Боркинде жайнап ак ;кин,
Ессинши арман самалы.
Он жаска толган кунинде,
Куанып шаттан кулимде.
Сары алтын куздин ози де,
Коскандай коныр унинде.
Айтылган тилек актыкка,
Омирде мына аптыкпа.
Туган кунин Молдирим,
Жалгассын тек шаттыкка.


Жандарын тек жайнасын,
Бугинги мына улкен той.
Еки жас кулип ойнасын,
Омирдин коп кой кызыгы.
Жемисин татып тоймасын,
Жас отау ол кок тениз.
Шалдыкпай жузип бойласын.

Куаныш толы журегим,
Сендерге бакыт тиледим.
Косылган жартын, жан-жарын,
Омирде болсын тирегин.
Умытпай улдын кылыгын,
Осирген бир кез тулымын.
Есейіп отау курганын,
Мен ;шін калкам улы к;н.
Адамда сансыз арман бар,
Атадан урпак жалгандар.
Кол устасып омирге,
Коркем, Молдирим самгандар.

Бакыт, бакыт тек бакыт,
Тилеймин ул-кызыма.
Жуптарын мына жазылмай,
Аккудай жузсин сызыла.
Армандарын алга ассын,
Махаббат манги жалгассын.
Сезимдерін серт берген,
Жузиндей болсын алмастын.
Котерилген шанырак,
Мыкты болсын уыгы.
Сезилмесин сендерге,
Омирдин откир суыгы.


Рецензии